آخرين ارسالات انجمنها

پیام سیستم

ضمن عذرخواهی از اعضای محترم انجمن تخصصی استخدام، بخاطر ایجاد تغییرات در قالب انجمن ، انجمن غیر فعال می باشد ، بعد از بروزرسانی مجدداً فعال خواهد شد. با تشکر از صبوری شما